Leegstandbeheer

Herbestemmen

Projecttontwikkeling

LEEGSTANDBEHEER

BK Vastgoed houdt zich bezig met het beheren en beschermen van leegstaand vastgoed. Hierdoor worden veel voorkomende problemen zoals inbraak, vandalisme, kraak en verpaupering voorkomen. BK Vastgoed is de juiste partner als u waarde hecht aan kwalitatief beheer en geen genoegen neemt met standaard anti-kraak.

HERBESTEMMEN

Bk Vastgoed verzorgt transformatie & (tijdelijk) herbestemmen van leegstaande kantoren, scholen en verzorgingshuizen. De woningnood (onder studenten en starters) is in veel regio’s groot, terwijl er aan de andere kant veel leegstand is in kantoren, scholen en zorgpanden. Er zijn meerdere manieren om op deze kans in te spelen. Zeker vanaf 1 juli 2013, want sindsdien is de vernieuwde leegstandswet in werking getreden.

 • Identiteit is niet te maken, die groeit. Monumenten, in het bijzonder industriële monumenten, hebben een eigen identiteit en geven identiteit aan steden en dorpen, aan de woon- en werkomgeving. Zeker met het toenemende belang van gebiedsontwikkeling zal daarom de herbestemmingopgave en de cultuurhistorie als inspiratiebron aan belang winnen

 • De mogelijkheid tot herbestemmen kan op alle soorten gebouwen van toepassing zijn. Van ijzergieterij tot steenfabriek en van kazernegebouw tot scheepswerf. Het maakt hierbij niet uit of deze gebouwen nu beschermd zijn door de overheid of dat het publiek en/of de eigenaar het monument de moeite van behouden waard vindt.

 • BK Vastgoed kan de aanjager van het herbestemmen van industriële monumenten zijn. Onze werkwijze is die volgens de stadsherstelformule: onderzoek de haalbaarheid van herbestemming, voorkom verval, koop het pand of complex en restaureer het en zoek er een passende (economische) functie bij, zodat het gebouw of complex behouden blijft.

 • Uiteindelijk telt het bewaren van het verhaal. Een monumentaal gebouw geeft ons aanleiding om ons te verdiepen in onze geschiedenis, de geschiedenis die ons meer laat begrijpen van het heden. Met herbestemmen blijft het verhaal voortleven, maar in een nieuwe tijd met nieuwe gebruikers.

PROJECTONTWIKKELING

BK Vastgoed realiseert en ontwikkelt eigentijdse vastgoedprojecten. Daarbij ligt de focus op woningbouw. Wij coördineren het hele traject: van conceptontwikkeling tot oplevering. Elk project benaderen we met een integrale visie. Daardoor werken de betrokken partijen optimaal samen en sluiten alle disciplines naadloos aan.

BEVEILIGING

De beveiliging en bewaking van gebouwen beperkt zich tegenwoordig niet meer tot de avond, nacht en weekenden. Ook overdag kan professionele bewaking noodzakelijk zijn. Objectbeveiliging is dan de oplossing. BK Vastgoed brengt uw situatie in kaart en adviseert u deskundig over de juiste bewaking via risicoanalyse, planning, organisatie en communicatie.

Dit toezicht kan de vorm hebben van mobiele surveillance of monitoring middels camera’s op afstand, maar ook een meer permanente bewaking door objectbeveiligers, eventueel in combinatie met gecertificeerde honden of technische bewaking.

ONTZORGEN

BK Vastgoed beheert flexibel, comfortabel en duurzaam.
Het goed beheren van vastgoed past in een tijd van vergroening en kostenbesparing. Comfortabel, kostenbewust en duurzaam blijken heel goed samen te gaan. De sleutel? De juiste data voor optimaal vastgoedbeheer

  • Antikraak, flexibel en Veilig
  • Tijdelijke verhuur, rendement
  • Particuliere verhuur

  LEEGSTANDSBEHEER

  • Tijdelijke transformatie
  • Onderzoeken marktvraag
  • Creatief denken
  • Programma van Eisen
  • Uitvoering

  HERBESTEMMEN

  • Kaderbepaling
  • Ontwerpen
  • Managen traject
  • Realisatie

  PROJECTONTWIKKELING

  • Onderhoud
  • Meterstanden
  • Gemeente vergunningen
  • Onderhoudscontracten
  • Eindcontrole

  TECHNISCH

  • Huurafrekening
  • Servicekostenafrekening
  • Borg
  • Juridische procedure
  • Klachten huurders

  ADMINISTRATIEF

  • Inbraakdetectie
  • Cameraobservatie
  • Brandmeld en ontruiming
  • Mobiele surveillance
  • Objectbeveiligers

  BEVEILIGING

ONS TEAM

BK Vastgoed Gemert heeft een aantal partners om zich heen verzameld waardoor we voor vrijwel ieder project de juiste kennis kunnen aanspreken.

Met uw keuze voor BK Vastgoed, zult u profiteren van ons uitgebreide opgebouwde netwerk.